Filcoflex tillverkar flexibla förbindelser till livsmedel-, kemisk- och läkemedels-industri för  installationer där det hanteras pulver. Allt ifrån ändlös slang och flexibla vågförbindelser, erbjuder Filcoflex också ”Quick Connect system” benämnt ”Sure Fit Line”. Anslutningen är antingen i form av Triclamp, Jacobs- eller DIN-snabbkoppling.

De flexibla förbindelserna är luft-, damm-täta och läckage fria. På grund av den unika och innovativa konstruktionen är dessa enkla att rengöra och väl lämpade till installationer som nyttjar CIP vid rengöring.

Presentationsvideo

Montage och byte av den flexibla förbindelsen är snabb, enkel och säker med hjälp av snabbkopplingar.

Snabbkopplingsanslutningarna väljs efter behov av installationen och riskutvärdering. Vid anslutningar där det inte är risk att komma till skada när den flexibla anslutningen demonteras, kan man välja en snabbkoppling som demonteras utan behov av verktyg. Skulle riskutvärderingen påvisa att det är nödvändigt med verktyg vid demontering, kan det användas säkrade/skruvade kopplingar.