Behållare i metall till både vätska och pulver

THIELMANN UCON är en av världens​​ ledande producent av container (IBC) i rostfritt stål och containersystem. THIELMANN levererar:

  • Små industri containers för vätska och gas under tryck,
  • Det bredaste programmet inom container / IBC för pulverhantering utrustat med kon- eller vridspjälls-ventil. Till hantering av container levereras tömnings- och fyllnings-stationer,  manuella eller automatiska.
  • Komplett containerbaserat pulverhanteringssystem, för transport, fyllning, lagring, blandning, tömning och utpackning. Thielmann pulverhanteringssystem designas efter era behov.
  • Container är godkända för farligt gods både trycklöst och under tryck, vilka kan transporteras säkert på bil, tåg och fartyg.
  • Tank container system. ISO och inte  ISO standard container system som är designat för både vätska och gas.

Den stora kunskap och expertis, efter mer än 275 år med containerproduktion och användning inom flertal olika branscher gör dem helt unika inom deras område