Medarbetare

Försäljning, Sverige och Norge

Anders Fridman

E-mail: af@mespo.se

Tlf.: +46 70 833 66 46

Försäljning, Danmark

Kenneth Even Andersen

E-mail: kea@mespo.dk

Tlf.: +45 53 82 41 00

Bo Christoffersen

E-mail: bc@mespo.dk

Tlf.: +45 42 91 41 00

Projektledning, Danmark, Sverige och Norge

Kasper Nielsen

E-mail: kn@mespo.dk

Tlf.: +45 53 57 41 30

Bo Christoffersen

E-mail: bc@mespo.dk

Tlf.: +45 42 91 41 00

Erik Thomsen

E-mail: et@mespo.dk

Administration

Ekonomi

Alis Saugbjerg

E-mail: bookkeeping@mespo.dk