Om mespo

Om Mespo

Mespo är en förkortning av ”machines and engineered solutions for powder handling”

Varför denna kombination?

 • machines därför mespo kan leverera maskiner och komponenter för pulverhantering
 • engineered därför mespo kan leverera engineering av anläggningar för pulverhantering
 • solutions, därför mespo kan kombinera maskiner och komponenter via engineering till lösningar för pulverhantering
 • powder handling, därför mespo är specialiserade inom pulverhantering

Mespo Sweden AB grundades 2019 av Bo Christoffersen och Anders Fridman, vilka med mer än 25 års bakgrund inom pulverhantering, har stor erfarenhet och kunskap av pulverteknologi, installationer och driftsättningar som spänner över en stor variation inom processindustrin.

Specialiteten är rådgivning, projektering, leverans av komponenter och maskiner samt lösningar för pulverhanteringsprocesser.

Kunder

Våra kunder finns inom alla sektorer av industrin, där det hanteras pulver och granulat. Industrier vi arbetar med är inom hantering, förädling eller produktion av:

 • Livsmedel
 • Konfektyr
 • Läkemedel
 • Kosmetika
 • Djurfoder
 • Kemi
 • Mineraler
 • Plast

Typiskt innehåller processen hantering, lagring, transport, siktning, blandning och dosering av pulver eller granulat.

Kvalitet och förtroende

Förtroendet hos våra kunder är helt avgörande, och säkrar framtiden för vårt agerande. Välja korrekta komponenter i rätt kvalitet, leverantörer och lösningar är grundläggande för detta.

Mission

Effektivitet är en avgörande förmåga. Mespo’s mission är att förse våra kunder med lösningar och kunskap, vilka bidrar till ett optimalt nyttjande av resurser och återbetalning på investering.

Vision

Mespo’s vision är att applicera högsta professionella standard, därigenom kan vi leverera bästa tänkbara lösning till alla kunder.

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.