Ofta är produktionsprocesserna fördelade över stora område, vilket medför behovet att kunna transportera pulver både lodrätt och vertikalt. I denna typ av processflöde kan man med fördel använda pneumatisk transport.

.

Vakuum och trycktransport

Ett pneumatiskt transportsystem är i sin grundform simpelt och idealiskt för transport av pulver och granulat. Det kräver en källa av ett komprimerat media t.ex. luft, en uppsamlingspunkt, ett rörsystem och en mottagarbehållare, vilket urskiljer det transporterade materialet från transportmediet. Systemet är fullständigt inneslutet, och fungerar helt utan rörliga delar i kontakt med produkten. Det kan användas högt / lågt tryck alternativt vakuum att transportera materialet.

Flexibilitet i systemet

Pneumatisk transport har en stor flexibilitet i både anläggningslayout och drift. Det kan vara flera uppsamlingspunkter, som kan anslutas mot en gemensam transportlina. Likväl som transportlinan kan fördela ut till flera destinationer.

Pneumatisk transport anlæg
Pneumatisk transport anlæg

Typer av pneumatisk transport

Dilute Phase

Dilute phase (liten produktmängd i förhållande till luft) innebär det transporterade pulvret eller granulatet svävar i luftströmmen, huvudsakligt som avskiljda partiklar. Detta sker typiskt med en hastighet över 18 m/sek. Förutsatt att pulver eller granulat kan tillföras rörledningen kontinuerligt, så kan i princip varje pulver eller granulat, oavsett partikelstorlek, form eller densitet, transporteras i Dilute phase.

Dilute Phase conveying
Dilute Phase conveying
Dense phase

Dense phase (lite luft i förhållande till produktmängd) innebär det transporterade pulvret rör sig som ”proppar” eller som ett lager i rörsystemet. Transporthastigheten är ned til 3 m/sek., i enstaka fall ännu lägre. Dense phase är lämpligt för slitande produkter eller t.ex. till ömtåliga produkter vilka inte får skadas under transport. Det betyder dessutom, att det är minimalt slitage på rör och böjar, vilket innebär ett minimum av underhåll, och lång livslängd på systemet.

Fluidized Dense Phase conveying
Fluidized Dense Phase conveying
Plug Flow Dense Phase conveying
Plug Flow Dense Phase conveying