Användning av övertryck är förmodligen den mest använda formen av pneumatisk transport. En sak som är värd att nämnas, är att det i materialuppsamlingspunkten är ett övertryck, som det skall tas hänsyn till vid design av anläggningen.

Det finns en rad olika komponenter, som kan användas i ett trycktransport system vid materialuppsamlingspunkten. Det vanligaste är att använda en cellmatare, antingen som genomfallssluss med dropoutbox eller genomblåssluss. I enstaka tillfällen används venturiventiler eller doseringsskruvar. Trycksändartank används också som infeed i trycktransportsystem.

Använder man två-vägsfördelare eller multiportfördelare, kan man enkelt fördela till två eller flera mottagarbehållare. Man kan också ha flera materialuppsamlingspunkter. Här ska man vara uppmärksam på designen, då det kan vara ett betydande tryckfall, om man använder cellmatare.

Det kan vara produkter, vilka är temperaturkänsliga, vara nödvändigt att installera nedkylning av luften efter fläkten, likväl som det kan vara nödvändigt att installera en avfuktare, om produkten som transporteras är hygroskopisk.

Fördelar med trycktransport
  • Kan ha flera uppsamlingspunkter
  • Kan ha flera leveranspunkter
  • Kan transportera längre sträckor än ett vakuumtransport system
  • Kan transportera med en högre kapacitet än ett vakuumtransport system
  • Kan utföras som ett kontinuerligt eller diskontinuerligt transportsystem
  • Mottagarbehållare med integrerat batchvågsystem
Exempel på trycktransport
Eksempel på tryktransport
Design och test

Produkter är väldigt olika och uppför sig därefter i ett transportsystem. Några är starkt vidhäftande, några är ömtåliga och tål inte slitage, andra är tunga eller lätta.

Innan val av vakuumtransport system rekommenderas det, att köra ett test hos den eller dem leverantörer, som anses kunna lösa uppgiften. Det säkrar både dig som kund, men självklart också leverantören, att systemet blir korrekt utfört.

Hos mespo samarbetar vi med ett nätverk av europeiska leverantörer av utrustning till hantering av pulver, när vi löser uppgifter.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta oss på telefon 0708 33 66 46 eller email af@mespo.se

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.