Tvåvägs- och multiport-fördelare

Tvåvägsfördelare kan levereras i flera olika typer och storlekar. Tvåvägsfördelare används i en rad olika applikationer, t.ex. tryck- och vakuumtransport-system eller där produkten faller från en behållare eller annan typ av processutrustning, (gravimetriskt).