Ett vakuumtransportsystem används generellt att suga produkt från flera uppsamlingspunkter till en enkel mottagarbehållare. När det hanteras pulver produkter, utrustas mottagarbehållaren med ett filter för att avskilja produkt från transportluften.

Det är endast en liten eller ingen tryck differens vid respektive uppsamlingspunkt, så flera uppsamlingspunkter skapar normalt inga problem. Ett vakuumsystem kan ofta designas utan cellmatare och kan vara en enklare och billigare lösning än ett trycktransportsystem.

Vakuumtransport system har ytterligare den fördel att eventuella läckage riktas inåt, så risken för dammexponering är minimal i jämförelse trycktransport system. Det är en viktig parameter när det t.ex. hanteras giftiga och explosiva produkter. Det skall givetvis tas hänsyn till detta i frånluften.

Vakuumpumpen bör också säkras mot att där kan komma ett läckage från filterelementet. Detta säkras normalt med ett säkerhetsfilter placerat mellan mottagarbehållaren och vakuumpumpen.

Eksempel på vakuumtransport system
Eksempel på vakuumtransport system
Design och test

Produkter är väldigt olika och uppför sig därefter i ett transportsystem. Några är starkt vidhäftande, några är ömtåliga och tål inte slitage, andra är tunga eller lätta.

Innan val av vakuumtransport system rekommenderas det, att köra ett test hos den eller dem leverantörer, som anses kunna lösa uppgiften. Det säkrar både dig som kund, men självklart också leverantören, att systemet blir korrekt utfört.

Hos mespo samarbetar vi med ett nätverk av europeiska leverantörer av utrustning till hantering av pulver, när vi löser uppgifter.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta oss på telefon 0708 33 66 46 eller email af@mespo.se